Welkom op mijn persoonlijke website:

Mijn naam is Robbert Dautzenberg, 26 jaar oud. Ik woon in het zuidelijkste puntje van Nederland. Om precies te zijn het dorp Mechelen, dat deel uitmaakt van de gemeente Gulpen-Wittem in Zuid-Limburg. We grenzen aan de Belgische grens (Teuven / Voerstreek) en zijn op tien minuten afstand van Vaals (het drielandenpunt) te vinden. In het dagelijks leven ben ik op dit moment op zoek naar een nieuwe uitdaging als bachelor of Public Administration (bestuurskunde en overheidsmanagement). Daarnaast ben ik sinds maart 2010 actief als Gemeenteraadslid in Gulpen-Wittem. Wil je meer lezen over mijn leven? Klik dan op de verschillende subpagina’s om per onderwerp een kijkje in mijn levensdoos te krijgen. levensmotto: “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" (Eleanor Roosevelt)

Speeltoestellen dorpsrand/groene hart

Naar aanleiding van vragen die ouders van de spelende kinderen in Mechelen aan mij hebben gesteld en het vandaag opgehangen spandoek, heb ik vanochtend nogmaals contact opgenomen met de verantwoordelijk wethouder. Op (zeer) korte termijn gaat de gemeente samen met de stichting Mechelen Beleefbaar Groen kijken naar de mogelijkheden om aan de natuurspeeltuin ook enkele speeltoestellen toe te voegen. Daarbij wordt op verzoek van de basisschoolouders als optie ook meegenomen om de speeltoestellen van de voormalige basisschool te Wahlwiller-Nijswiller naar de dorpsrand/groene hart te verplaatsen, als deze in Nijswiller niet hergebruikt kunnen worden op de nieuwe in Nijswiller te realiseren speelplek. Zodra er meer nieuws is, horen jullie dat uiteraard. Voor vragen, kunnen jullie altijd contact met mij opnemen.

Stand van zaken snel internet in het buitengebied

Begin maart stelde namens Fractie Franssen opnieuw schriftelijke vragen aan het College van B&W over de stand van zaken rondom snel internet in het heuvelland en in het bijzonder ons omvangrijke buitengebied. Dit mede naar aanleiding van vragen uit de toeristische sector.

Uit de beantwoording volgt dat de Lijn 50 gemeenten gezamenlijk een onderzoeksopdracht hebben uitgezet om de witte gebieden te voorzien van snel internet. Hieruit blijkt dat er verschillende technische oplossingen mogelijk zijn, maar dat deze afhankelijk zij van het gebied en de vraag naar snel internet. Glasvezel blijkt daarin de beste oplossing te zijn, maar tegelijk een grote beperking als het gaat om de dure aanleg van deze oplossing. Het enkel aansluiten van de witte gebieden is daarom geen oplossing. Daarin wordt er ook samen met de provincie Limburg opgetrokken om aan te sluiten op de provinciale pilot. Inmiddels is er een externe partij (Intertec) ingeschakeld om de begeleiding verder op te pakken.

Fractie Franssen blijft deze ontwikkelingen opnieuw volgen en streeft nog steeds naar een dekkend netwerk van snel internet binnen onze gemeente en het heuvelland. Wij zijn er van overtuigd dat snel internet noodzakelijk is voor de economische stabiliteit van ons omvangrijk buitengebied.

Provincie Limburg zoekt oplossing voor behoud landschap

Op 18 januari 2017 trokken wij, Fractie Franssen aan de bel bij het College van Burgemeesters en Wethouders over de dreigende vernietiging van de natuurontwikkeling in het Heuvelland. Agrariërs en natuurbeheerders dreigen de aanleg en de onderhoud van ons landschap te moeten beperken omdat de provincie Limburg onvoldoende subsidie ter beschikking stelt om de onderhoudscontracten te verlengen.

Naar aanleiding van onze brief en de acties van het College heeft de provincie Limburg toegezegd om het oprichten van een landschapsfonds op de agenda te plaatsen. Daarmee wil de provincie Limburg tot een lange termijn oplossing komen om de vernietiging van de natuurontwikkeling in het heuvelland te voorkomen.

Gezocht: dorpsgenoten om samen in Mechelen energie te besparen

 

Beste dorpsgenoten,

Energie besparen is goed voor onze portemonnee. Voor het milieu. Voor de toekomst van onze planeet en dus voor onze kinderen. Dat willen we allemaal wel. Toch komt het er vaak niet van. Maar als we er samen de schouders onder zetten, dan lukt het wel. In Mechelen willen we energiebesparing op de kaart zetten met buurtgerichte acties met Buurkracht (een kosteloos en niet-commercieel initiatief van Enexis Holding N.V).

Ondersteuning van Buurkracht

Het idee achter Buurkracht is dat samen energie besparen voordeliger, makkelijker en gezelliger is dan alleen. Samen met Buurkracht wordt bekeken welke maatregelen voor Mechelen interessant zijn en krijgen we vervolgens ondersteuning om maatregelen te nemen.

nieuwe oproep voor snel internet in het heuvelland

Al sinds 2010 zet ik mij met mij fractie in voor het stimuleren van een dekkend netwerk van snel internet en glasvezel in Gulpen-Wittem en in het bijzonder ons omvangrijke buitengebied. In de afgelopen jaren zijn er door het College meerdere pogingen gedaan om het snel internet op de regionale agenda te krijgen. De provincie Limburg heeft in 2016 aangegeven aan de slag te gaan met een pilot voor snel internet in het buitengebied. In onze gemeentebegroting voor 2017 staat het project wel vermeldt, maar zonder concrete acties. Daarnaast zijn wij ook recent weer benaderd door de toeristische ondernemers en de gebruikers van de bedrijventerreinen in Gulpen-Wittem om opnieuw in de bres te springen voor snel internet binnen onze gemeente.