Welkom op mijn persoonlijke website:

Mijn naam is Robbert Dautzenberg, 26 jaar oud. Ik woon in het zuidelijkste puntje van Nederland. Om precies te zijn het dorp Mechelen, dat deel uitmaakt van de gemeente Gulpen-Wittem in Zuid-Limburg. We grenzen aan de Belgische grens (Teuven / Voerstreek) en zijn op tien minuten afstand van Vaals (het drielandenpunt) te vinden. In het dagelijks leven ben ik op dit moment op zoek naar een nieuwe uitdaging als bachelor of Public Administration (bestuurskunde en overheidsmanagement). Daarnaast ben ik sinds maart 2010 actief als Gemeenteraadslid in Gulpen-Wittem. Wil je meer lezen over mijn leven? Klik dan op de verschillende subpagina’s om per onderwerp een kijkje in mijn levensdoos te krijgen. levensmotto: “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" (Eleanor Roosevelt)

Bevorderen bereikbaarheid woningmarkt voor jongeren en starters

Fractie Franssen en CDA Gulpen-Wittem dienen samen met een enthousiaste groep jongeren uit de gemeente in september een initiatiefvoorstel in om de woningmarkt in Gulpen-Wittem beter bereikbaar te maken voor jongeren en starters. “ Jongeren moeten de mogelijkheid om daar te wonen, waar ze willen wonen, in een woning die bij hun past. “

Veel van onze jongeren willen graag in de eigen gemeente en het liefst hun eigen dorpskern blijven wonen, maar de geschikte woonruimte tegen een betaalbare prijs is zeer beperkt. Als we geen maatregelen nemen om de jongeren in ons heuvelland te laten wonen, worden de problemen alleen maar groter. Daarnaast is het behoud van jongeren in de gemeente van wezenlijk belang voor de leefbaarheid in de kleine kernen, aldus Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen).

5 miljoen euro extra voor landschapsbeheer in Limburg

Begin dit jaar vroeg ik aandacht voor een oplossing voor de dreigende natuurvernietiging doordat de onderhoudsgelden voor agrariërs en landschapsbeheerders op waren. Vandaag heeft de provincie Limburg (gedeputeerde Hubert Mackus) bekend gemaakt dat er een overbrugging/uitbreiding komt van 5 miljoen euro voor het onderhoud van het agrarische onderdeel. De subsidieregeling is gericht op ecologisch waardevol beheer en geldt voor de periode van 2018 tot en met 2021.
 
Fractie Franssen is blij dat we op deze manier het in stand houden en goed beheren van agrarische natuur- en landschapselementen in ons gebied kunnen behouden. Daarnaast zijn wij verheugd met de mededeling dat het instellen van een “landschapsfonds” wordt onderzocht. Op deze manier kunnen meer grondeigenaren ook in de toekomst en voor een langere periode een vergoeding krijgen voor landschappelijk-toeristisch waardevol beheer. Kijk voor meer informatie op: www.limburg.nl

Voortgang kunstgrasveld bij RKMVC Mechelen

medio juli zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging RKMVC in Mechelen. Fractie Franssen heeft zich in de afgelopen jaren samen met o.a. GroenLinks ingezet voor een toekomst bestendig voetbalterrein in Mechelen. In nauw overleg met het bestuur van RKMVC is gekozen voor de aanleg van een kunstgrasveld. De werkzaamheden zijn enige tijd vertraagd omdat de club en de gemeente duidelijkheid wilde hebben over het rapport van het RIVM over de rubberkorrels. Na overleg met o.a. de GGD zijn inmiddels de werkzaamheden gestart.

Stroomvoorziening voor openluchttheater Mechelen

 

Het buurt/processie comité Wienberg uit Mechelen heeft ons benaderd over een door hun ingediend verzoek aangaande de Dorpsrand in Mechelen. Daarnaast hebben zij aangegeven zeer positief te zijn over de onlangs gerealiseerde Dorpsrand en zijn zij zeer enthousiast om ook oude activiteiten nieuw leven in te blazen en nieuwe activiteiten te gaan ontwikkelen rondom het openluchttheater (voorstellingen, buurtactiviteiten).

Onveilige verkeerssituaties Mechelen

Fractie Franssen is in de afgelopen weken door inwoners van Mechelen benaderd over diverse onveilige verkeerssituaties in de kern. Voor onze fractie aanleiding om Burgemeester en Wethouders over de verschillende casussen te informeren en vragen te stellen. Wij roepen hun daarbij op om de door de bewoners uitgesproken signalen serieus te nemen en hier ook met de inwoners over in gesprek te gaan. De situaties: een onaangekondigde wegafsluiting (Wienberg), oversteekplaatsen en uitritten , snelheidsovertredingen en parkeren.